PenninginsamlingstillståndTillståndsinnehavare

Luthersk Inremission rf

Beviljat av

Polisstyrelsen Lotteriförvaltning

Tillståndsnummer

RA/2020/574

Beviljad startdag

18.5.2020

FI84 5567 4120 0315 76, OKOYFIHH

Användningsändamål

De insamlade medlen används för föreningens verksamhet som omfattar samlingar kring ordet och bönen och lovsång, veckomässor, bibel- och bönedagar, öppen bibelskola, personliga möten, lärjungagrupper, olika gemenskapsmåltider samt retreater och läger i samarbete med olika församlingar och föreningar i kristen verksamhet. Medlen används till att täcka personalkostnader och driftkostnader för upprätthållandet av utrymmen vid Inremissionshemmet i Larsmo för att förverkliga denna diakonala verksamhet.